Onze ombudsvrouw staat steeds voor u klaar!

Een voetbalclub, dat is meer dan wat mensen die een bal richting doel schieten. We zijn een grote vereniging, en voor veel van onze jeugdspelers ook min of meer hun 'jeugdvereniging'. Onze club probeert deze rol zoveel mogelijk ook te vervullen, maar uiteraard is het niet evident om voor alles een gepaste begeleiding te voorzien. Daarom heeft de club besloten om de nieuwe functie van ombudsman (in dit geval vrouw) in het leven te roepen. Liesbeth Dehennin wordt binnen onze club het aanspreekpunt voor alle persoonlijke problemen van spelers, ouders en medewerkers. 

Onder persoonlijke problemen verstaan we niet-sportieve problemen zoals persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal/studies, racisme, pestgedrag of intimidatie. Deze kan u steeds bij Liesbeth melden. Het spreekt voor zich dat alle klachten gegarandeerd in alle discretie zullen behandeld worden. Liesbeth zal evenwel nooit gevolg geven aan anonieme klachten, deze blijven onbehandeld.  Voor elk probleem is er een oplossing. Dus wacht niet met het melden van uw probleem. Liesbeth is regelmatig aanwezig tijdens de trainingsdagen van u9 (dinsdag en vrijdag) op Beverdijk en de thuiswedstrijden op Den Dijk.

Voor sportieve problemen kan je steeds terecht bij onze Algemeen Verantwoordelijke voor de Jeugdopleiding, Geert Peeters.